Stereotactische radiotherapie is een mogelijkheid om een zeer klein resterend stukje tumorweefsel met een hoge dosis heel exact te bestralen. De laatste jaren wordt een klein deel van de kinderen ook voor protonenstraling verwezen naar het buitenland, omdat de late gevolgen van dergelijk bestraling mogelijk minder zijn. De afweging voor een dergelijke keuze wordt gemaakt aan de hand van berekeningen van de radiotherapeut.

 

Bijwerkingen van bestraling

Tijdens de bestraling kunnen klachten optreden. Vermoeidheid of algemene malaise kunnen een rol spelen. Misselijkheid komt soms voor, waarvoor medicijnen beschikbaar zijn. Die klachten kunnen ook verminderen met het medicijn dexamethason. De huid is extra gevoelig voor zonlicht, zodat het dragen van een pet / hoofddeksel verstandig en het gebruik van een zonnebrandcrème met een hoge beschermingsfactor aan te raden is. Bij veel kinderen lukt het toch om een deel van de dag gewone dagelijkse dingen te doen en gedeeltelijk ook naar school te gaan naast de bestraling. Als een groot deel van de hersenen wordt bestraald kan na ongeveer vier tot zes weken een soort griepachtige periode ontstaan, met koorts, slaperigheid en/of hoofdpijn, die spontaan weer over gaat.

 

Haaruitval treedt vrijwel altijd op na bestraling van een hersentumor. Alleen het haar van de bestraalde hoofdhuid valt uit. De uitval begint niet meteen en neemt meerdere weken in beslag. Bij het kammen of borstelen zal te merken zijn dat eerst haren en later plukken zullen meekomen. Indien de bestraling wordt beperkt tot de tumor zal de haaruitval alleen plaatselijk optreden. Als het hele hoofd wordt bestraald zal al het haar op het hoofd uitvallen. Bij veel bestraalde kinderen komt het haar terug. Soms kan dit lang duren en zelden is de haargroei zo dicht opeen als voorheen.

 

Late gevolgen van bestraling

Jonge kinderen zijn gevoeliger voor de late effecten van de bestraling, onder andere wat betreft de hormonale functie en het denkvermogen. Bestraling wordt daarom zoveel mogelijk achterwege gelaten in de eerste levensjaren.

 

Palliatieve radiotherapie kan soms kortdurend worden uitgevoerd als genezing niet meer mogelijk is. Bij een groot deel van de kinderen kan dit klachten van de tumor tijdelijk doen verminderen.

 

 

 

 

 

U kunt uw gift storten op rekeningnummer: 

 

NL95RABO0152246053

t.n.v. Stichting Kanjer Danique

Fooienpot-actie Camping Beringerzand brengt €5000,- op

 

De uitzending op L1 over Danique is terug te vinden op:

 

http://www.l1.nl/nieuws/243759-inzameling-bij-lvk-voor-doodzieke-danique-uit-blerick

 

 

Collin Recycling van de James Cookweg in Venlo doneert € 5000 aan Stichting Kanjer Danique! GEWELDIG ...

 

http://www.collin.nl

 

Peeters BV Arcen brengt samen met hun klanten € 5122,88 bij elkaar voor Kanjer Danique!

Belofte maart 2014:

Opbrengst van boek "Gruuëts op Venlo" geschreven door 

Stephan Satijn naar Stichting

Kanjer Danique ... Blijkbaar heeft het boek niets opgebracht ... niets meer van gehoord

 

W-Dreej heeft zojuist een geweldig bedrag gesponsord aan Stichting Kanjer Danique!